Kontakt

Formand og holdleder                                   
Svend Andreasen                              
formand@brcross.dk   
29786542
____________________
Kasserer:
Emma Maria Svenningsen
kasserer@brcross.dk
29419924
_____________________
Bestyrelsesposter:
_____________________
Kasper Nielsen
22204127
_____________________
Jens Lynn Jørgensen
23834019
_____________________
Per Lyngholm
60236900
_____________________
Bestyrelsessuppleanter:
_____________________
Peter Lindberg Larsen
forsikring 40851777
_____________________
Kristian Eg Jensen
41111251
____________________
 Arbejdsgruppemedlem i
Ungdomsringen/Webmaster
sTeen Svenningsen
21260088
steensauto@mail.tele.dk
____________________

Tilmelding til Løb

tilmelding@brcross.dk
_____________________
Baneudvalg
Kasper Nielsen
_____________________
 Kørerrepræsentanter:
_____________________
Mads Andreasen
_____________________
?
_____________________
Oplysning om Opsætning af:
Trådløst udstyr på egen bane
kontakt :
Bruno Thybo
Tilmelding@brcross.dk 
 _____________________
Samaritkontakt 
Morten Larsen
60531190
_____________________
 
-->